“Dries” is een oud woord voor moeras of drassig land. Berendries ligt dan ook in de vallei van de Vijverbeek en de Maasdalbeek.